K-styret søker nye medlemmer

Fana skoleteaters K-styre ble opprettet vinteren 2000 etter flere oppfordringer fra så vel nåværende som tidligere styremedlemmer i Skoleteateret. K-styrets formål er å være en støttefunksjon for driftstyret i teateret, samt å forvalte foreningens oppsparte midler.

 

K-styret møtes normalt fire til seks ganger per år, og møtene kan betegnes som både produktive og lystbetonte.

 

 

Generelle krav til søkeren:

  • Tidligere medlem av Fana Skoleteater
  • Anledning til å delta på K-stryret møter
  • Genuin interesse av foreningens ve og vel.

Søknader kan sendes på mail til (k @ fanaskoleteater . no), og eventuelle spørsmål kan rettes til Bakkis på telefon 932 29 025. Årets teatersjef Hedda Rasch Leiren kan også formidle kontakt.

Forøvrig kan du lese mer om K-styret her.