Synopsisfrist

Alle med et ønske om å skrive et nytt stykke til Fana Skoleteater, samt bli neste sesongs instruktører, oppfordres til å levere inn synopsis til teaterstyret innen fristen, 15. mai 2012.

 

Et synopsis vil si et utkast av handlingen i stykket, oversikt over karakterer/roller og dessuten gjerne tanker omkring sceneløsninger, kostymer m.m. Dersom man planlegger å følge tradisjonen på skoleteateret og ta i bruk musikalske innslag, kan det lønne seg med en liste over sangalternativer. Det kan heller ikke skade å fortelle litt om seg selv i synopsiset – for eksempel om man har bakgrunn fra Fana Skoleteater eller annen teatervirksomhet (dette er ingen forutsetning for å levere synopsis, men er absolutt ingen ulempe).

Synopsis sendes som word-dokument eller pdf-fil til epostadresse: teatersjefen @ fanaskoleteater . no.

Teaterstyret leser og vurderer de innsendte bidragene etter fristen, avholder møter med de ulike forfatterne, og tar deretter en avgjørelse vedrørende neste års oppsetning i god tid før sommerferien.

Det forventes at de utvalgte forfatterne i løpet av sommerferien skriver et manus med utgangspunkt i synopsiset, slik at dette er på plass til skolestart/starten av en ny teatersesong.

Lurer du på noe i forbindelse med synopsis-innlevering, eller det å være manusforfatter/instruktør på Fana Skoleteater, så ta gjerne kontakt med teatersjefen eller K-styret.